Onboarding

En struktureret og vellykket Onboarding proces inspirerer, oplyser og skaber indsigt i virksomheden og den nye medarbejders nye stilling. Lad os se nærmere på et af de største begreber inden for HR lige nu.

Hvad er Onboarding

Onboarding er perioden efter, at Preboarding-fasen er afsluttet. Det henviser til den metode, hvorigennem nye medarbejdere tilegner sig den nødvendige viden og færdigheder for at passe ind i virksomheden.

Det anbefales, at der bliver arrangeret aktiviteter, som finder sted i den første ansættelsesperiode. Disse aktiviteter sigter mod at give den nye medarbejder den viden og de værktøjer, han eller hun har brug for for at få succes i sin stilling.

Hvorfor Onboarding?

Der er utrolig mange fordele ved at have en struktureret Onboarding proces.

Eksempler på fordele med en vellykket Onboarding proces:

  • Reducerer udgifter til oplæringsprogrammer
  • Forbedrer vidensopbevaring og indlæringskurve
  • Medarbejderen bliver hurtigere en integereret del af virksomheden
  • Sikrer viden og kendskab på tværs virksomheden