Der er mange regler og vigtig viden om ansættelse af nye medarbejdere. Og det kan være lidt af en jungle at finde rundt i, hvad man som virksomhed skal vide, når man ansætter. Derfor har vi her lavet en oversigt med fire ting, din virksomhed bør vide om ansættelser. 

Funktionærlignede ansættelse

Der findes mange forskellige typer ansættelser, men en af de mest udbredte er den funktionærlignende ansættelse. Det er en ansættelsestype, som er dækket af funktionærloven. Den indeholder blandt andet bestemte regler om opsigelse og løn under barsel og sygdom. Medarbejdere er funktionærer, når de:

 1. Laver funktionærarbejde – lederarbejde, handels- og kontorarbejde, teknisk eller klinisk.
 2. Arbejder mere end gennemsnitligt otte timer om ugen.
 3. Er i et tjenesteforhold og er underlagt en arbejdsgivers instruktionsbeføjelser. 

I skal vide, at ansætter I medarbejdere i en funktionærlignende ansættelse, skal I overholde ansættelsesbevisloven (som vi vil komme ind på senere). Og ved denne type ansættelser bør I desuden også overveje:

 1. Skal I aftale prøvetid? Ved en funktionærlignende ansættelse kan I aftale en prøveperiode med den nye medarbejder. Prøveperioden kan være på op til tre måneder og betyder, at I til enhver tid vil kunne opsige medarbejderen med en varsel på kun 14 dage.
 2. Vil I bruge 120-dages reglen? 120-dages reglen giver jer ret til at afskedige en ny medarbejder efter 120 dages sygdom. Hvis I vil kunne bruge reglen, skal det skrives ind i kontrakten. 
 3. Vil I pålægge medarbejderen en konkurrenceklausul? Her bør I tænke over, om I reelt har behov for at indsætte klausulen – altså hvilken risiko vil der være, hvis medarbejderen går over til en konkurrent?
 4. Er der særlige krav, der skal skrives ind i kontrakten for, at medarbejderen kan udføre sin stilling? Det kan være krav om ren straffeattest og kørekort. 

Tidsbegrænset ansættelse

Der er også rigtig mange virksomheder, der ansætter nye medarbejdere i en tidsbegrænset ansættelse. Når det hedder ‘tidsbegrænset’ er det fordi, ansættelsen ikke varer evigt. Det giver mening at ansætte nye medarbejdere tidsbegrænset, hvis I fx har brug for afløsning af en sygemeldt medarbejder eller en medarbejder på barsel. Eller det giver mening, hvis I har brug for at få løst en opgave til en bestemt deadline. 

Også ved den her type ansættelse er der en lov og nogle regler, der skal overholdes. I kan læse om det i bekendtgørelsen af lov om tidsbegrænset ansættelse.   

Ansættelsesbrev

Når I ansætter en ny medarbejder, skal I huske at få lavet et ansættelsesbrev. Det er nemlig et krav ved enhver ansættelse, der varer en måned eller mere, og hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er otte timer eller over. Et ansættelsesbrev – eller ansættelseskontrakt som det også bliver kaldt – skal indeholde alle rettigheder, forpligtelser og vilkår for den nyansatte. For uden det kan det hurtigt komme til at koste jer dyrt, hvis I og den nyansatte bliver uenige og ender i en form for konflikt.

Overhold ansættelsesbevisloven

Ansætter I nye medarbejdere i en funktionærlignende ansættelse, skal I overholde reglerne i den såkaldte ansættelsesbevislov. Ifølge den lov har I pligt til at oplyse jeres nye medarbejder om en række forskellige vilkår for ansættelsen. Det gælder blandt andet:

 1. Den nyansattes og jeres virksomheds navn og adresse
 2. Virksomhedens placering eller info om, at den nyansatte arbejder fra forskellige steder
 3. Beskrivelse af arbejde eller oplysning om den nyansattes stilling eller jobkategori
 4. Varigheden af ansættelsen
 5. Rettigheder til løn under ferie

Punkterne her er kun nogle af de vilkår, I som minimum skal oplyse nye funktionærlignende ansatte om. Læs her alle vilkårene i ansættelsesbevisloven.


Husk Pre & Onboarding ved ansættelser

Vi håber, du nu er blevet bare en smule klogere på ansættelser. Og her til slut vil vi lige give dig en opfordring med om at huske Preboarding & Onboarding, når din virksomhed ansætter nye medarbejdere. For en struktureret og effektiv Pre & Onboarding proces vil både integrere, motivere og fastholde nye medarbejdere – og det vil i sidste ende spare din virksomhed for en stor del af de omkostninger, der er i forbindelse med en nyansættelse.  Og netop dét kan introDus’ Pre & Onboarding platform hjælpe med. Prøv platformen gratis i 14 dage allerede i dag!