At starte i job som ny medarbejder er spændende, udfordrende og nervepirrende. Fra man underskriver sin kontrakt og indtil første dag på det nye job, går der typisk en måned. Og i denne periode vil der være mange følelser og tanker i spil; forventninger til jobbet og arbejdspladsen, tanker om hvorvidt man kan leve op til den nye stilling, og om man vil passe ind socialt. Modtagelse af din nye medarbejder bør derfor allerede starte før den første arbejdsdag.

Og den gode modtagelse kan du sikre med en velstruktureret Onboarding plan, hvor du med hele 70 % øger sandsynligheden for, at din nye medarbejder også er hos dig om tre år. Læs med her, og få gode råd til, hvordan du tager godt imod dine nye medarbejdere. 

Hvorfor er modtagelse af en ny medarbejder så vigtig?

Det taler nærmest for sig selv, at du med en god Onboarding plan og modtagelse i høj grad kan øge chancen for, at din nye medarbejder stadig er hos dig om tre år. Men derudover giver det også bare god mening, at man som virksomhed investerer tid og kræfter i nye medarbejdere, for vi ved jo alle, hvor meget en god velkomst betyder. Og Arbejdsmiljøstyrelsen pointerer, at systematiske tilgange er en forudsætning for god trivsel på arbejdspladsen, så der er endnu en god grund til at lave en plan for modtagelsen af dine nye medarbejdere.

En god start for nye medarbejdere betyder også hurtigere tilegnelse af virksomhedskulturen og arbejdsgangene. Og netop dét gør, at din nye medarbejder hurtigere kan begynde at skabe egentlige resultater og værdi for din virksomhed. Så en god start er på både det menneskelige og økonomiske plan enormt vigtigt – og de to aspekter går hånd i hånd.

Får dine nye medarbejdere en dårlig start i virksomheden, kan det have alvorlige konsekvenser. Samarbejdsrelationen og tilliden mellem medarbejder og virksomhed/chef/leder er et af de punkter, der især kan blive udfordret af en dårlig start. Derudover er der med en dårlig start større chance for, at dine nye medarbejdere ikke føler, deres forventninger til jobbet er blevet indfriet, eller at de ikke kan levere, hvad der forventes af dem. Igen; den gode start har betydning.

5 stærke gevinster ved en god modtagelse

Undersøgelser viser, at Onboarding og en god modtagelse af en ny medarbejder har en lang række gevinster. Disse gevinster er blandt andet:

 • Bedre fastholdelse
 • Styrket time-to-performance
 • Forbedret engagement
 • Færre sygedage
 • Større produktivitet og bedre kvalitet i arbejdsopgaver

Der er dermed meget på spil ved den gode modtagelse og Onbarding af dine nye medarbejdere.Det er derfor en god investering for din virksomhed at have en klar plan, som bedst muligt får din nye medarbejder integreret i virksomheden fra start. Og før din medarbejder har sin første arbejdsdag, er der heldigvis allerede en masse ting, du kan gøre for at fremme en god modtagelse. Ofte er det de helt små ting, der tæller.


Dét kan I overveje for at fremme den gode modtagelse

 • Hvad har en ny medarbejder brug for at vide om jeres virksomhed?
 • Hvad forstår I ved en god modtagelse?
 • Hvilke forventninger har I til en ny medarbejder?
 • Hvordan kan I bedst muligt integrere en ny medarbejder? Både fagligt og socialt.
 • Hvad er specielt for jeres virksomhedskultur?
 • Hvordan kan I skille jer ud som virksomhed i velkomsten af nye medarbejdere?

 

6 tips til at tage godt imod en ny medarbejder

1. Ansættelseskontrakt og stillingsbeskrivelse

Ansættelseskontrakten til en ny medarbejder skal beskrive, hvad der er aftalt ved jobsamtalen, og hvad der indgår i ansættelsesforholdet – altså praktiske oplysninger, der er klare standarder for. Og udover de praktiske oplysninger kan du inkludere det, du mener er relevant.

Vedlæg gerne stillingsbeskrivelsen som tillæg til ansættelseskontrakten. Den er med til at forventningsafstemme og klargøre din nye medarbejder til sin kommende stilling. Forklar for eksempel, hvilke ansvarsområder stillingen dækker over, hvilke opgaver dagligdagen indeholder, og hvilke mål der skal nås.

 • Se skabelon til kontrakter her og her.
 • Se skabelon til stillingsbeskrivelser her.

2. Velkomstbrev til nye medarbejdere

Send din nye medarbejder et velkomstbrev inden opstart. Inkludér her opstartsdag og tidspunkt, kontaktperson, evt. mentor, introduktionsplan og evt. jeres medarbejderhåndbog. Forklar, hvad der vil ske på den første dag, og nævn små detaljer som fx, om der vil være morgenmad, og om den nye medarbejder skal forberede en kort præsentation af sig selv.

Husk derudover også at fortælle, at I ser frem til, at den nye medarbejder starter hos jer.

3. Sikr jer, at alle praktiske forhold er klaret

Sørg for, at der er styr på de praktiske forhold, og at jeres nye medarbejder er klar til start fra første dag. Det vil for eksempel sige, at der er computer, telefon, login/password, ID kort, nøgler, visitkort og kontorartikler klar til den nye medarbejder.

4. Indblik i virksomheden og kontakt før opstart

Send gerne din nye medarbejder materiale omkring din virksomhed før opstart. Hvad er jeres kultur, værdier og historie, kunder, best cases, best practices mm. – alt hvad der kan motivere og klargøre din nye medarbejder til opstart.

Kontakt også gerne dine nye medarbejder en gang eller to inden start. Hør om han/hun er klar, har nogle spørgsmål eller fortæl blot lidt om, hvad der skal ske ved opstart. Det giver tryghed og viser, at I gerne vil den nye medarbejder!

5. Oplæringen af ny medarbejder: Skil dig ud fra mængden

Mange virksomheder bruger de samme former for opstartsplaner og Pre & Onboarding programmer til nye medarbejdere. Der kan dog være meget at hente ved at skille sig lidt ud – både brandingmæssigt for din virksomhed men også i forhold til din nye medarbejders engagement og motivation.

Send teasere ud til din nye medarbejdere som for eksempel sjove spørgeskemaer og infografikker, der kort kan give en klarere idé om fremtidige arbejdsprocesser i jeres virksomhed. Det kan også være dybere indsigt i jeres produkter og det marked, som din virksomhed opererer indenfor eller beskrivelse af virksomhedens kunder.

Du kan ikke forvente, at din medarbejder vil have tid før opstart til at gennemgå det hele – men det viser, at du gerne vil din nye medarbejder og gør, hvad du kan for den bedste opstart hos jer.

6. Gør den første arbejdsdag til noget særligt

Gør den første dag til en god oplevelse for din nye medarbejder. Fortæl dine nuværende medarbejdere om den nye ansatte, så de er klar til at byde deres nye kollega velkommen. Informér også receptionen om den nye medarbejder, eller stå selv klar i receptionen til at tage imod. Stil gerne blomster frem og arrangér morgenmad – igen, det er de små ting, der tæller!

Og husk at indkalde din nye medarbejder til relevante møder i opstartsfasen. Det kan være møder med chefer, andre afdelinger, møder om IT-systemer, arbejdsgange og fremtidsplaner. På den måde får du nemmere din nye medarbejder ind i jeres arbejdsgange.

En god modtagelse er guld værd

Der er mange måder at skabe en god start for en ny medarbejder, og ovenstående er blot nogle gode tips. Men husk, at tiden op til opstarten af et nyt job og den første tid efter opstart, er en vigtig proces, som er afgørende for et fremtidigt godt forhold til din nye medarbejder.

En god opstart og integration er i højere grad med til at sikre din virksomhed økonomisk og skabe værdi for de penge, du har investeret i din nye medarbejder!

Tag godt imod en ny medarbejder med introDus

Vil du skabe den bedste modtagelse af nye medarbejdere, er der hjælp at hente hos introDus. Vi hjælper kan nemlig hjælpe med en effektivt og struktureret Pre & Onboarding platform, som øger engagement, motivation og fastholdelse af nye medarbejdere.

Lyder det som noget for dig? Så bestil en gratis demo-version af vores Pre & Onboarding platform.