Ansættelse af en ny medarbejder er en spændende proces – en proces, der hverken er simpel eller billig.  De fleste omkostninger ved en nyansættelse drejer sig om tiden efter, ansættelseskontrakten er underskrevet. For at undgå, at omkostningerne løber løbsk, giver det rigtig god mening at have fokus på Onboarding af nye medarbejdere. Her kan du læse om omkostninger ved en nyansættelse, og hvordan Onboarding kan hjælpe din virksomhed med at nedbringe de samlede omkostninger. 

Sådan kan omkostninger ved en nyansættelse inddeles

 

Omkostninger forbundet med ansættelse af en ny medarbejder kan inddeles i tre typer:

  • Rekrutteringsomkostninger: Som er alle omkostninger, der ligger forud selve ansættelse og underskrivelse af en ansættelseskontrakt. Det vil sige omkostninger i forbindelse med rekruttering som fx søgning, screening og samtaler
  • Adaptionsomkostninger: Er omkostninger i forbindelse med oplæring af den nye medarbejder. Mere specifikt er adaptionsomkostningerne knyttet til oplæringen og det lavere niveau af produktivitet, som nyansatte vil have i starten – der vil altid gå noget tid, før en nyansat når det forventede produktivitetsniveau
  • Afbrydelsesomkostninger: Er omkostninger, der knytter sig til det arbejde, andre medarbejdere i virksomheden gør for at hjælpe og sætte den nyansatte ind i tingene. Det er omkostninger, der altså dækker over den mindre produktivitet hos eksisterende medarbejdere, når de bruger tid på at lære den nyansatte op

Studier viser, at fordelingen af de tre typer omkostninger i forbindelse med en nyansættelse typiske ser således ud:

omkostninger ved nyansættelse

Langt størstedelen af omkostningerne ved en ansættelse kommer altså først, efter den nye medarbejder har underskrevet ansættelseskontrakten og er startet i virksomheden. Det er altså ikke rekrutteringsomkostningerne, der er de største, selvom mange måske tænker, det må være tilfældet.

Hvad koster en nyansættelse?

 

Det er svært at sige, hvad en nyansættelse faktisk koster. Omkostningerne omkring nyansættelsen afhænger nemlig af flere faktorer. Disse er bla. hvor mange penge, der bruges på rekruttering, den mindre produktivitet blandt eksisterende ansatte, der skal oplære den nyansatte, og den nyansattes løn. Men her har vi lavet en simpel udregning for, hvad en nyansættelse i gennemsnit koster:

  • Nyansattes løn* 12-18 måneder

De 12-18 måneder i udregningen er afhængigt af kompleksiteten af den nyansattes stilling. Men lad os sige, der er tale om en stilling med meget komplekse arbejdsopgaver, jamen så løber en nyansættelse op i hele 540.000 kroner ved en månedsløn på 30.000 kr. Og dét er alligevel en stor portion penge – en portion, du kan gøre væsentlig mindre med en effektiv og velstruktureret Onboarding af nyansatte.

Større virksomheder bruger flere penge på nyansættelser

 

Der er forskel på, hvor meget større og mindre virksomheder bruger på at ansætte nye medarbejdere. Større virksomheder bruger en del flere penge på rekrutteringsfasen ved en nyansættelse, end mindre virksomheder gør. Men til gengæld er der ikke den store forskel på adaptionsomksotningerne ved ansættelser i større og mindre virksomheder. Så det ser altså ikke ud til, at større virksomheder ikke får det store ud af den dyrere rekrutteringsfase.

Og det tyder på, at størrelsen af virksomheden ikke har nogen betydning for, hvor længe det tager at gøre en nyansat forventet produktiv. Og det viser, at uanset om din virksomhed er større eller mindre, så vil det give mening med effektiv Pre- og Onboarding, hvis du vil nedsætte omkostningerne i forbindelse med nyansættelser.

Onboarding giver værdi til nye medarbejdere og nedsætter omkostningerne ved nyansættelser

 

Hvis du vil nedsætte omkostninger ved nyansættelser i din virksomhed, er det Onboardingen, du skal tage fat i. For med effektiv Onboarding vil du give dine nye medarbejdere en god velkomst i virksomheden og øge deres produktivitet. Og du vil markant minimere chancerne for, at nye medarbejdere falder fra. Statistik viser faktisk, at virksomheder med en bare standard Onboarding proces oplever 54 % større produktivitet blandt nye medarbejdere og en 50 % bedre fastholdelse ved nyansættelser.

Nye medarbejdere skal engageres og bydes velkommen

 

Medarbejderengagement og oplevelser af opstart i virksomheden er afgørende for, at nyansatte hurtigt bliver effektive og produktive i deres arbejde. Og det er dermed vigtige dele af Onboarding ved nyansættelser. Hvis nye medarbejdere er engagerede og føler sig godt budt velkommen, er der faktisk 87% mindre risiko for, at de forlader virksomheden inden for et år.

Og her er den nyansattes oplevelse af at være en del af det sociale sammenhold et godt og vigtigt sted at sætte ind allerede første dag, den nye medarbejder starter – se blot disse tal omkring Onboarding på globalt plan. Her siger hele 70% ansatte, at venskaber og gode kollegaer er det vigtigste element i deres job. Og af tallene kan man også se, at  49% af de virksomheder, som ikke har implementeret et formelt Onboarding program, faktisk ikke når deres først antagede målsætninger for den nye medarbejder. Det stemmer overens med, at time-to-performance mindskes med helt op til 60% ved en struktureret Onboarding! 

Fordele med god Onboarding ved nyansættelser

 

Samlet set er der for virksomheder mange fordele ved en god og struktureret Onboarding i forbindelse med nyansættelser – og der er en del ulemper ved ikke at have god Onboarding:

fordele ved pre og onboarding

Onboarding kan gribes an på flere måder

 

Hvordan man helt konkret skal gribe Onboardingen an, har meget med den enkelte virksomhed at gøre.

Det vigtigeste er at huske, at adaptionsomkostninger ved en ansættelse er så høje, som de er – og det kan man sagtens gøre noget ved. Men tænk længere end morgenmad og blomster den første dag og en uges oplæring. For det er ikke her, omkostningerne gemmer sig.

Skab effektiv Onboarding ved nyansættelser med introDus

 

Vi har her skitseret forskellige omkostninger forbundet med ansættelse af nye medarbejdere. Vi har også været inde på, hvordan Onboarding kan hjælpe dig med at nedbringe omkostninger i forbindelse med nyansættelser. Og vi håber, du er blevet klogere på fordelene ved en god og effektiv Onboarding af nye medarbejdere. Hos introDus kan vi hjælpe dig og din virksomhed med at implementere en Onboarding platform. Med introDus platformen gør I Onboarding i forbindelse med nyansættelser mere struktureret, engagerende og motiverende – og I nedsætter ansættelsesomkostninger og øger fastholdelsen af nye medarbejdere.

Er du interesseret i en Pre & Onboarding platform gennem introDus? Så modtag en gratis demo-version af vores Pre & Onboarding platform. Du kan også downloade vores rapport om vigtigheden af Pre & Onboarding.