Det vi tidligere kaldte for et introforløb, bliver nu i det fleste virksomheder omtalt som et Onboarding program. Men det handler dog om det samme for begge ord – at byde nye medarbejdere velkommen og gøre dem klar til deres nye job. Forskning og undersøgelser på området viser, at jo hurtigere nye ansatte føler sig velkomne og forberedte til et nyt job, er afgørende for deres fremtid i virksomheden. Både i forhold til fastholdelse og i forhold til, hvornår de vil være i stand til at levere værdi for din virksomhed. Derfor er en Onboarding proces og et velfungerende Onboarding program vigtig. 

Læs med her, hvor vi guider dig til en god Onboarding proces og giver dig otte vigtige steps til dit Onboarding program.

Hvad indebærer en Onboarding proces?

 

Længden af en Onboarding proces varierer fra virksomhed til virksomhed. Man kan dog sige, at Onboarding processen altid bygges op og understøttes af Preboarding processen, som starter fra dine nye ansatte har underskrevet deres kontrakt, og til de har deres første dag på jobbet. Herfra starter den egentlige Onboarding.

En Onboarding proces kan være omkostningsfuld og kræve mange ressourcer. Den løbende oplæring og træning af nye medarbejdere tager tid og kan være en kompliceret affære, da der skal læres meget på kort tid.

Den nye medarbejder skal vise sit værd i Onboarding processen og samtidig holde styr på en masse ny viden. Som virksomhed skal I gøre de nye klar til jobbet gennem oplæringen, få dem integreret socialt og sikre, at de føler sig velkomne. At lade nye medarbejdere føler sig velkomne er nemlig noget af det vigtigste i en Onboarding proces. Og overordnet set betyder det, at der er rigtig meget at holde styr på i en Onboarding proces, og at et velfungerende Onboarding program vil give god mening.

 

En god start med et Onboarding program

 

Det er en en stor opgave for jer som virksomhed at støtte nye medarbejdere, motivere dem og få dem ind i fællesskabet. Og der vil gennem en Onboarding proces være opgaver på kryds og tværs, opgaver i teams og opgaver på egen hånd. Onboarding processen kræver koordinering og struktur og et konkret Onboarding program for at have en reel betydning – både for de nye medarbejdere og den værdi, de forventes at skulle levere til virksomheden inden ikke alt for længe.

Vi vil alle gerne skabe dygtige og kompetente medarbejdere, som er glade for at gå på arbejde. Medarbejdere, som bidrager med stor værdi til virksomheden. Med en god Onboarding proces og et tilknyttet Onboarding program får du integreret nye medarbejdere i virksomheden og danner grundlag for en langt hurtigere produktivitet sammenlignet med virksomheder, der ikke kører en klar Onboarding proces.

 

Fasthold nye medarbejdere med en klar Onboarding proces

 

Når vi taler om Onboarding, er fastholdelse et nøgleord. Fastholdelse er et af hovedargumenterne og formålene bag en klar Onboarding proces og et decideret Onboarding program.

Mange undersøgelser viser, at det både er svært at rekruttere de rigtige medarbejdere og at fastholde dem. Op mod 25% af nye ansatte stopper allerede inden for et år – og det er altså mange! At miste en medarbejder betyder fald i produktivitet og flere rekrutteringsomkostninger, og det koster i gennemsnit en virksomhed ca. 18 måneders løn, hvis en ny medarbejder stopper inden for et år. Er vi oppe på funktionærniveau, koster det virksomheden op mod 500.000 kr…

Men heldigvis viser mange undersøgelser også, at virksomheder med en struktureret Onboarding proces og et velfungerende Onboarding program i høj grad øger fastholdelsen af nye medarbejdere. Faktisk øger en effektiv Onboarding proces og et Onboarding program chancen for, at medarbejdere bliver hos virksomheder i mere end tre år med helt op til 69 %.

Men hvad indebærer et velfungerende Onboarding program? Lad os her præsentere vores bud på 8 vigtige steps i et godt Onboarding program.

8 vigtige steps i dit Onboarding program

 

1. Mød dine nye medarbejdere

 

En vigtig del af enhver Onboarding proces og et decideret Onboarding program er personlig kontakt med nye medarbejdere. Send derfor dine nye ansatte en mail kort efter, kontrakten er underskrevet. Byd dem velkommen og fortæl om opstartsforløbet. Og mød dem allerede ved døren eller i receptionen på den første arbejdsdag, så de føler sig godt taget imod på den første nervepirrende dag.

2. Vær people oriented 

Få skabt en digital platform til dit Onboarding program, så du skaber nemme og gode muligheder for, at nye medarbejdere kan følge med i sin personlige plan, personlige mål og udvikling. Samtidig kan du bruge en digital Onboarding platform til at tracke og analysere den enkelte medarbejder og i langt højere grad få den nye medarbejder integreret i Onboarding processen.

3. Motivér gennem kompetenceudvikling, og gør fremgang tydelig

 

Hvad har jeg egentlig lært? Dur jeg til det her? Det er typiske og normale spørgsmål, en ny medarbejder kan stille sig selv i et nyt job. Og netop kompetenceudvikling, forståelse og tydeliggørelse af fremgang og kompetencer er afgørende, for at en medarbejder bliver i virksomheden. Så hav fokus på fremgang i din Onboarding proces, og giv mulighed for kontinuerlig læring og kompetenceudvikling i dit Onboarding program.

4. Undgå information overload i Onboarding processen

 

Information overload er en klassisk fejl og komplikation i et Onboarding program. Forsøg derfor at variér læringen til dine nye medarbejdere, og gør informationen mere spiselig. Hold styr på hvor langt I er i Onboarding processen, og hvad dine nye medarbejder har lært løbende. Giv dine nye medarbejders viden gennem fx spørgeskemaer og quizzes, som gør læringen sjovere, engagerende og mere motiverende.

5. Hold overblik i Onboarding processen

 

Hold overblik over dine nye medarbejderes opgaver gennem hele Onboarding processen. Styrk dit overblik ved at holde både kalender og opgaver samlet i et Onboarding program, og brug for eksempel en task-manager til at holde øje med opgaver og tildele nye opgaver.

6. Kend dine nye medarbejdere med et Onboarding program

 

Jo bedre du kender dine nye medarbejderes udvikling og kompetencer, jo bedre vil det være for din Onboarding proces. Monitorér fx en analyse af medarbejdernes læringsproces og opnåede kompetencer i dit Onboarding program, og gør det langt nemmere at guide og lede nye medarbejdere.

7. Gør Onboarding processen til en social oplevelse

 

At føle sig som en del af fællesskabet er vigtigt på en arbejdsplads. Giv derfor dine nye medarbejdere adgang til interne kommunikationsplatforme lige fra starten, og tag dem i hånden og integrér dem i alle sociale aktiviteter. Hellere for mange end for få invitationer!

8. Tal karriere allerede i Onboarding processen

 

Tag fat i karriere- og udviklingsmulighederne i din virksomhed allerede i Onboarding processen, og gør det til en del af dit Onboarding program. Det skaber motivation, viser gennemsigtighed fra virksomhedens side af, og lader dig kende dine nye medarbejderes ambitioner og drømme tidligt i processen.

Med disse 8 steps kan du sikre en god og struktureret Onboarding proces og Onboarding program for dine nye medarbejdere. Jo tydeligere din Onboarding proces er for dig og din virksomhed, og jo mere overblik du har over processen, jo større er chancen er der for, at du vil få succes med dine nye medarbejdere.

 

Få et effektivt Onboarding program med introDus

 

Vi håber, du nu er blevet klogere på, hvad en Onboarding proces og et Onboarding program indebærer, og hvorfor din virksomhed bør fokusere på Onboarding. Hos introDus kan vi hjælpe din virksomhed med at skabe en effektiv Onboarding proces ved at implementere et Onboarding program og platform – en platform, der skaber engagement og motivation hos nye medarbejdere, og som markant øger chancen for at fastholde dem.

Er du interesseret i et Onboarding program og platform gennem introDus? Så modtag en gratis demo-version af vores platform til Pre & Onboarding.